Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu ( Modem )wifi của modem FPT telecom (Guide Change username and password (modem) wifi modem FPT Telecom)

Đăng ngày: 11/02/2013 15:28
Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu ( Modem )wifi của modem FPT telecom (Guide Change username and password (modem) wifi modem FPT Telecom)
Sau đây mình giới thiệu các bạn một phương pháp ngắn gọn để dễ dàng đổi tên mật khẩu modem Wifi do FPT Telecom cung cấp Các bạn cần chắc chắn đã làm những việc sau đây : (Following I am Introduction of you a method short for easy rename a password modem Wifi for FPT Telecom product The you need doubt have done the following job following:)

- Bạn chắc chắn đã kết nối máy tính đã kết nối ( Connection ) với Modem ( WIFI ) bằng cáp hay còn gọi là dây mạng LAN ( cáp UTP , dây màu trắng hay còn gọi là cáp xoắn đôi với hay đầu RJ ) hay đã kết nối bằng Wifi

(- You connected your computer connected (Connection) with Modem (WIFI) by cable or, but calling is Day the network LAN (CAP UTP, colors White or, but calling is a pair  double with or first RJ) or have Connection in Wifi)

  • Sau khi đã hoàn thành kiểm tra ( check ) các bạn bắt đầu thực hiện các bước sau:
  • (After have complete checks (kiểm tra) You starting to execute the steps this:)

I - Đăng nhập ( kết nối ) vào Modem

- Từ máy tính của bạn, mở trình duyệt ( FireFox , IE hoặc Chrome ..v..v.) gõ vào thanh địa chỉ của Browser ( phần ô trống ở trên cùng các bạn vẫn gõ tên trang Web ) với các ký tự (character): 192.168.1.1

(- From your computer, open your browser (FireFox, IE or Chrome .. etc..) Type in the address bar of the browser (the box at the top of you still type the name of the Web page) with the characters(character): 192.168.1.1)

( ĐỊA CHỈ IP CÁC BẠN CÓ THỂ XEM ĐẰNG SAU THIẾT BỊ MODEM - IP - USERNAME - PASSWORD )

- Trình duyệt trang Web bắt đầu chạy , Màn hình máy tính hiển thị và yêu cầu đăng nhập :

(- Web browser starts running, the computer display screen and login requirements:)

  1. Username : admin
  2. PassWord : admin

 

 


 

 

II - Thao tác thực hiện cài đặt ( Setup )

Sau khi đăng nhập, các bạn vào được màn hình như sau :

 

 

  1. Các bạn bấm vào InterFace Setup -- Chọn Wireless  (1) và (2)
  2.  Ở lựa chọn Multiple SSIDs Settings
  3. SSID : chính là tên mạng wifi của bạn, bạn cũng có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình ( Your name)
  4. Các bạn chọn Authentication Type : WPA- PSK / WPA2- PSK (3)
  5. Tại mục chọn WPA- PSK / WPA2 - PSK - Phần Pre Shared Key chính là phần điền pass WIFI cho mạng wifi của bạn (4 )(5)
  6. Sau khi hoàn thành tất cả các công việc trên các bạn tiến hành khâu cuối cùng đó là : SAVE ( Save and Reboot ) lại rồi tắt Modem , bật lại là xong

 

Chúc các bạn thành công !

(You click on the Interface Setup - Select Wireless (1) and (2)
     In select Multiple SSIDs Settings
    SSID: is the name of your wifi network, you can also change your preference (Your name)
    You select the Authentication Type: WPA-PSK / WPA2-PSK (3)
    At the select WPA-PSK / WPA2-PSK - Pre Shared Key is part of the fill pass WIFI for your wifi network (4) and (5)
    After completing all the work on you proceed to the final stage which is: SAVE (Save and Reboot) and then turn off the modem, turn it back on is finished

Wish you success!
)

Hải PM


NẾU CÁC BẠN THỰC HIỆN KHÔNG THÀNH CÔNG ->CÁC BẠN CÓ THỂ DÙNG QUE TĂM HOẶC GHIM ẤN VÀO NÚT RESET ĐẰNG SAU MODEM ĐỂ THỰC HIỆN LẠI TỪ ĐẦU CÁC BƯỚC TRÊN

 

 


Tags : Hướng dẫn, cài đặt , đổi tên và mật khẩu , Modem ,wifi , FPT telecom , cách đổi tên , đổi mật khẩu , modem wifi , Guide Change , username and password ,modem wifi , modem FPT Telecom

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn